ДГ №89 "Шарена дъга"
Детска градина в град София, кв. Враждебна

Безопасност на движението по пътищата

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

ПО ТЕМАТИЧНА  ОБЛАСТ

„БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“

 

ГРУПА

ОБРАЗОВАТЕЛНО

НАПРАВЛЕНИЕ

 

              ТЕМА

ПЕРИОД НА

ПРОВЕЖДАНЕ

ПЪРВА

ОС

1.Любими играчки

М. октомври

 

ОС

2.Най-обичам да играя

М. декември

 

КТ

3.Моите играчки

М. декември

 

ОС

4.Снежен човек

М. декември

 

ОС

5.Ту радостно, ту тъжно

М. април 2022 г.

 

ОС

Пеша и с кола

М. април 2022 г.

 

КТ

Пътувам с мама и татко

М. април 2022 г.

ВТОРА

ОС

1.Нашата улица

М. октомври

 

ОС

2.Къде играят децата

М. ноември

 

ОС

3.Пресичам безопасно

М. февруари  2022 г.

 

КТ

4.Светофар-другар

М. март  2022 г.

 

ОС

5.Моят велосипед

М. април  2022 г.

ТРЕТА

КТ

1.Влак. Превозни средства по релсите.

М. октомври

 

КТ

2.Превозни средства във въздуха.

М. октомври

 

КТ

3.Автомобили. Превозни средства на пътя.

М. ноември

 

ОС

4.Моята улица. И улицата има правила.

М. ноември

 

КТ

5.Сгради. Нашият квартал.

М. ноември

 

ОС

6.Внимание! Пожар!

М. февруари  2022 г.

 

КТ

7. Кораб. Превозни средства във водата.

М. февруари 2022 г.

 

ОС

8.Умея ли да се пазя?

М. март 2022 г.

ЧЕТВЪРТА

ОС

1.Моят път до детската градина.

М. октомври

 

ОС

2.Пътни знаци. Кръстовище.

М. ноември

 

ОС

3.Аз раста и се променям. Аз ще бъда ученик.

М. януари 2022 г.

 

КТ

4.Пътници и пешеходци. Автобус. Автогара.

М. февруари 2022 г.

 

ОС

5.В  училище

М. май 2022 г.

Приет на ПС на 17.09.2021 г.

                                                                                                           Директор:

                                                                                                                                  Р. Тодорова

Прикачени документи

план БДП.docx