ДГ №89 "Шарена дъга"
Детска градина в град София, кв. Враждебна

Група "Щурче"

За тази група се грижат:

ст. учители Ива Младенова и Гергана Георгиева

пом-к възп-л  Десислава Стоимчева

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СИТУАЦИИТЕ - 2021/2022 година

 

Трета група "Звънче"

 

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

 

български език и литература

математика

конструиране и технологии

математика

български език и литература

околен свят

музика

физическа култура

музика

изобразително изкуство

   

 

 

 

физическа култура

конструиране и технологии

български език и литература

околен свят

физическа култура

изобразително изкуство