ДГ №89 "Шарена дъга"
Детска градина в град София, кв. Враждебна

Група "Усмивкa"

За децата на тази група се грижи екип в състав: 

ст. учители Рашка Иванова и Нина Съйкова

пом-к възп-л Веселка Лазарова

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СИТУАЦИИТЕ - 2021/2022 година

 

Втора група "Усмивка"

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

околен свят

български език и литература

изобразително изкуство

изобразително изкуство

конструиране и технологии

математика

музика

физическа култура

български език и литература

музика

         

физическа култура

околен свят

 

физическа култура

 
       

 

flower-257151_1280.jpg (1280×853)