ДГ №89 "Шарена дъга"
Детска градина в град София, кв. Враждебна

Необходими документи за постъпване в ДЕТСКА ГРАДИНА:

Необходими документи за постъпване в ДЕТСКА ЯСЛА:

 1. Здравна карта на детето, с попълнени от родителите данни за детето и актуални телефони за контакт;
 2. Оригинал на здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина; 
 4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детската градина; 
 5. Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар,че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
 6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 7. ВАСЕРМАН на един родител, извършено в 6-месечен срок преди постъпването на детето в детското заведение.

 

 

Необходими документи за постъпване в ДЕТСКА ГРАДИНА:

 1. Здравна карта на детето, с попълнени от родителите данни за детето и актуални телефони за контакт;
 2. Оригинал на здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина; 
 4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина; 
 5. Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар,че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
 6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина;

 

 

Необходими документи при ПОДНОВЯВАНЕ НА ПОСТЪПВАНЕ:

 1. Оригинал на здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина; 
 3. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина;