ДГ №89 "Шарена дъга"
Детска градина в град София, кв. Враждебна

Дневен режим

Д Н Е В Е Н   Р Е Ж И М 

  ЯСЛЕНИ   ГРУПИ

 

7:00 – 8:20  ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦАТА И ЗАНИМАНИЯ ПО  ИНТЕРЕСИ;

8:20 – 8:30  УТРИННА ГИМНАСТИКА;

8:30 – 8:45  ПОДГОТОВКА ЗА ЗАКУСКА;

8:45 – 9:15  ЗАКУСКА;

9:15 – 9:40 ЗАНИМАНИЯ ПО ПРОГРАМА, СЪЧЕТАНИ С ПОДВИЖНИ ИГРИ;

9:40 – 10:00  СЮЖЕТНИ ИГРИ;

10:00 – 10:30 МЕЖДИННА ЗАКУСКА;

10:30 – 11:15 СВОБОДНИ ИГРИ И ЗАНИМАНИЯ (при хубаво време извеждане на открито);

11:15 – 11:30  ИЗМИВАНЕ НА РЪЦЕТЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ОБЯД;

11:30 – 12:00 ОБЯД;

12:00 – 12:30  ТОАЛЕТ И ПОДГОТОВКА ЗА СЪН;

12:30 – 15:00  СЛЕДОБЕДЕН СЪН;

15:00 – 15:30  ТОАЛЕТ И ОБЛИЧАНЕ;

15:30 – 15:40 ИЗМИВАНЕ НА РЪЦЕТЕ   И ПОДГОТОВКА ЗА СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА;

15:40 – 16:00 СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА;

16:00 – 19:00 ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ И ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЦАТА.

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Ж И М 

ГРАДИНСКИ ГРУПИ 

 

7.00 - 8.20  ПРИЕМ НА ДЕЦАТА ПО ГРУПИ; ДЕЙНОСТ ПО ИЗБОР НА ДЕЦАТА; ДЕЙНОСТИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ УЧИТЕЛЯ И ДР.;

8.20 - 8.45  СУТРЕШНО РАЗДВИЖВАНЕ; ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОР;

8.45 - 9.15   СУТРЕШНА ЗАКУСКА

9.15 – 10.00  ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ, ТВОРЧЕСКИ ИГРИ, ПОДВИЖНИ ИГРИ, АТЕЛИЕТА;

10.00 – 10.15 ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА

10.15 - 12.00  ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ; ДЕЙНОСТ ПО ИЗБОР НА ДЕЦАТА; ДЕЙНОСТИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ УЧИТЕЛЯ, ПОДВИЖНИ ИГРИ, ИГРИ  НА ОТКРИТО;

12.00 – 12.30  ОБЯД

12.30 - 13.00  ПОДГОТОВКА ЗА СЪН

13.00 - 15.00  СЛЕДОБЕДЕН СЪН

15:00 – 15:15  ТОАЛЕТ И ОБЛИЧАНЕ

15.15 – 15.40  ЗАКУСКА

15.40 - 18.30  ПОДВИЖНИ ИГРИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ; ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ДЕЙНОСТ ПО ИЗБОР НА ДЕЦАТА; ДЕЙНОСТИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ УЧИТЕЛЯ, ИГРИ НА ОТКРИТО, ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЦАТА.