ДГ №89 "Шарена дъга"
Детска градина в град София, кв. Враждебна

От 17.09.2021 г. гр. София попада в червена зона поради отчетена 14-дневна заболеваемост. Следователно децата, посещаващи ДГ №89 "Шарена дъга" могат да отсъстват, като родителите следва да ни уведомят писмено със заявление. Отсъствията ще бъдат изивинени служебно!

Прикачени документи

ЗАЯВЛЕНИЕ